payrollvergelijken.com

Payroll vergelijken

Welkom op de website ‘Payroll vergelijken’ met uitleg en informatie over hoe u payroll, qua kosten, met uw eigen personeelsadministratie kunt vergelijken. Maar ook hoe u daarnaast payrollbedrijven het beste in Nederland onderling met elkaar kunt vergelijken.

Kortom, u wilt dus meer weten over hoe u vergelijkende payrollberekeningen kunt maken en waar u bij het vergelijken van payrollbedrijven in Nederland op moet letten? Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u hieronder allereerst beknopte informatie over de dienstverlening payroll. En hoe u payroll bij payrollbedrijven met zelf verlonen kunt vergelijken.

Meer informatie over payroll vergelijken

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen. Of wilt u meer informatie over payroll van ons van ‘Payroll Vergelijken’ ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en bijbehorende vergelijkende payrolltarieven in Nederland.

Vraag een vergelijkende payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payroll vergelijken met zelf doen

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van (1 of meer) van uw medewerkers. Dit is ook direct het grootste verschil tussen payroll en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers. Met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll?

U werft en selecteert bij payroll o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) medewerkers. Ook bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw medewerkers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus op het eerste gezicht niet veel met wanneer u alles nog steeds zelf zou doen!

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. wel nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen medewerkers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar medewerkers naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers dagelijks in Nederland werkzaam.

Laat ons van ‘Payroll Vergelijken’ u ook verder helpen om te kijken wat payroll voor u, uw bedrijf en medewerkers, vergeleken met zelf doen, kan betekenen. Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll bij ons aan!

Voor wie is payroll interessant?

In feite is het werken met payroll via ons van ‘Payroll Vergelijken’ voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland (België en/of Duitsland) werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt en risico’s beperkt. Financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll binnen uw bedrijf niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken. Geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt. Geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen meer heeft. En tenslotte ook geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Wat kost payroll, vergeleken met zelf doen?

Wat kost payroll in Nederland? Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf ook heeft wanneer u medewerkers in dienst heeft. O.a. netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc.

Verschillen met eigen payrollkosten

De grootste verschillen met uw eigen payrollkosten (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat wij van ‘Payroll Vergelijken’ de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw medewerkers bij payroll van u overnemen. Bakent u deze risico’s met payroll bij ons wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Vaste all-in payrolltarieven

Omdat wij van ‘Payroll Vergelijken’ met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken. Heeft u op voorhand deze onduidelijkheid al niet meer met payroll bij ons.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met ons van ‘Payroll Vergelijken’ sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. U dient dan wel zelf uw eigen medewerkers te werven en selecteren.

Payroll vergelijken t.o.v. zelf verlonen

Het meest overzichtelijk om uw payrollkosten bij een payrollbedrijf met uw eigen payrollkosten te vergelijken/berekenen (dus inclusief al uw directe en indirecte werkgeverslasten). Is door een payrollberekening op basis van
€ 10 bruto “exclusief uurloon” (idem uw bruto uurlonen/CAO lonen) te laten maken.

De uitkomst bij het payrollbedrijf dient u vervolgens met 0,87 te vermenigvuldigen of uw eigen te delen door 0,87.

Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw medewerkers bij u of het payrollbedrijf ook daadwerkelijk productief voor u zijn (260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260= circa 87%)

De vergelijking van payrollkosten bij u en een payrollbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrollkosten:

    € 10 x b.v. 1,65 (payrollfactor*) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) =
    € 16,60 x 0,87 = € 14,44

2. Zelf verlonen

    € 10 x 1,40-1.50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) =
    € 14,00 – € 15,00

* Een payrollfactor is o.a. afhankelijk van het aantal vakantiedagen, feestdagen, Atv-dagen, bijzonder verlof- en/of kortverzuimdagen, ziektedagen, pensioenpremie (eigen Bpf of ‘adequaat’ payrollpensioen), sociale lasten en ontslagrisico’s onder uw personeel.

U ziet voor een minimaal verschil per uur. Bent u als werkgever met payroll van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost.

Indien u deze vergelijkende payrollberekeningen bij een payrollbedrijf wilt laten maken. Dan doet u er verstandig aan dit voor al uw verschillende medewerkers te laat doen.

De payrollkosten voor studenten en/of scholieren liggen vergelijkingswijs namelijk lager dan voor medewerkers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. hun leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Tevens vermenigvuldigt/deelt u bij studenten en/of scholieren de uitkomst niet met 0,87 maar met 0,90. Dit is dus in verband met o.a. nihil/bijna geen ziekterisico.

Twijfelt u na dit alles te hebben gelezen nog steeds, om uw medewerkers op de payroll te zetten. Kijkt u dan nog eens, los van de kosten, goed naar de hiernaast genoemde voordelen van payroll.

Daarnaast is het in Nederland zo dat u als werkgever gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingssysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) Anw-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij payroll maar met 1!

Werkt u tenslotte voor uw zelf geworven en geselecteerden medewerkers met een uitzendbureau samen? Dan bent u met ons van ‘Payroll Vergelijken’ sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen een uitzendbureau en payrollbedrijf voor u bij deze zelf geworven medewerkers tot enkele euro’s per uur oplopen!

Payrollbedrijven in Nederland vergelijken

U wilt met uw werknemers van payroll gebruik gaan maken en heeft inmiddels alle voordelen en nadelen van payroll al naast elkaar gelegd.
U zoekt nu alleen nog een payrollbedrijf niet te ver uit uw buurt en ook nog met uw branche of sector in Nederland bekend is.

Om u in uw keuzetraject verder te helpen. Geven wij van ‘Payroll Vergelijken’ u hieronder in 10 stappen aan. Waar u bij uw vergelijking van payrollbedrijven in Nederland voor u en uw werknemers goed op moet letten.

Stap 1: Wat is de reden dat u van payroll gebruik wilt gaan maken? Ofwel, wat is uw voornaamste koopmotief?

Wilt u namelijk alleen uw werknemers laten verlonen en juridisch ze zelf nog steeds in dienst houden. Kiest u dan voor de payroll services van een payrollbedrijf zoals ADP, Raet, SD Worx of Centric.

Heeft u echter meer behoefte aan ontzorging op gebied van salarisadministratie, personeelsadministratie en juridische arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s (v.w.b. ziekte en ontslag). En wilt u het juridisch werkgeverschap van uw werknemers uitbesteden. Dan kiest u voor payroll bij een erkend NEN-4400 gecertificeerd payrollbedrijf.

Wij gaan in ons onderstaande stappenplan van de laatste vorm van payroll uit. Waarbij een payrollbedrijf dus de juridische werkgever van uw werknemers wordt.

Stap 2: Voor welk soort werknemers wilt u van payroll gebruikmaken?

Zijn dit studenten/scholieren, parttimers/fulltimers, oproepkrachten, bepaalde of onbepaalde tijdscontract, uitzendkrachten/gedetacheerden, AOW-gerechtigden, kennismigranten, buitenlandse of grenswerknemers, ZZP’ers of freelancers? Dit is namelijk van belang bij uw vergelijking tussen NEN-4400 gecertificeerde payrollbedrijven in Nederland.

Niet alle payrollbedrijven in Nederland zullen namelijk alle genoemde werknemers of personeel op de payroll willen/kunnen nemen. Wilt u echter weten welke payrollbedrijven dat wel doen/kunnen? Vraagt u dan nu een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte hierover bij ons aan.

Stap 3: Op welke keurmerken, certificering of verklaringen moet u bij een payrollbedrijf letten?

Allereerst kijkt of vraagt u naar de certificeringen, waar u met uw werknemers op dit moment ook aan moet voldoen. Het payrollbedrijf dient hier namelijk (vaak) ook over te beschikken. Als zij uw werknemers namelijk volgens de laatste wet- en regelgeving op de payroll wilt nemen. Voorbeelden zijn VCA, VCU, ISO, erkend beveiligingsbedrijf etc.

Daarnaast is het belangrijk dat een payrollbedrijf over een recente NEN-4400 certificering (voor inhoud keurmerk, zie NEN-4400 certificering) beschikt.

Als het payrollbedrijf namelijk een NEN-4400 certificering heeft. Mag zij het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) en/of VRO (Vereniging tot Regulering Onderaanneming) voeren.

Dit certificaat biedt u zekerheid over de bonafiditeit van het payrollbedrijf. Het bewijst namelijk dat de personeelsadministratie op orde is en alle belastingen en premies correct zijn afgedragen door het payrollbedrijf. Alle gecertificeerde payrollbedrijven zijn opgenomen en terug te vinden in het Register Normering Arbeid.

Tenslotte beschikt ieder gerespecteerd payrollbedrijf in Nederland over een recente WKA-verklaring (verklaring betalingsgedrag Belastingdienst) en zijn haar jaarverslagen bij de KVK gedeponeerd!

Stap 4: Wat is mijn bedrijfsactiviteit en waar ben ik gevestigd?

Belangrijk bij het vergelijken van payrollbedrijven is zeker de volgende vraag. Weet het payrollbedrijf wat er in uw branche qua wet- en regelgeving of Cao-bepalingen speelt? Biedt zij daarnaast ook haar payrolldiensten in uw vestigingsplaats aan? De mentaliteit in het westen van het land, b.v. Utrecht, verschilt nogal met die van ondernemers en werkgevers in het oosten en omgekeerd.

Stap 5: U vraagt een payrollofferte of adviesgesprek bij payrollbedrijven aan?

Doet u deze zoektocht zelf. Checkt u dan allereerst het payrolltarief of payrollfactor in uw payrolloffertes.

De aangeboden payrollfactor vermenigvuldigt u dan vervolgens met € 10 bruto “exclusief uurloon”. Dit is namelijk het uurloon exclusief reserveringen vakantiegeld en -dagen. U kunt hiervoor ook het bruto “exclusief uurloon” uit uw CAO of Wettelijk Minimum Loon (WML)) gebruiken.

Is de uitkomst van de payrollberekening bij € 10 bruto “exclusief uurloon” lager dan 14,00-15,00 per uur. Dan klopt er al iets niet! Uw eigen directe en indirecte personeelskosten en die van een payrollbedrijf in Nederland liggen namelijk per uur al hoger.

Dit zou dan namelijk betekenen. Dat het desbetreffende payrollbedrijf op ieder uur verlies zou draaien. Wat natuurlijk dus niet logisch is! Of dat het payrollbedrijf reserveringen en/of kosten uit haar aangeboden payrollfactor heeft weggelaten. Dit laatste is dan dus eerder het geval.

Zij zal u dan alsnog b.v. de begeleiding bij ziekte en ziektedagen (nacalculatie) of vakantie-, feest-, bijzonder verlof-, kort verzuim-
of Atv-dagen en/of kosten met betrekking tot ontslag doorbelasten!

Om dit te voorkomen. Kijkt u dus eerst wat er wel en vaak niet in de payrollfactor en het uiteindelijk payrolltarief van een payrollbedrijf zit (zie ook onze payrolltariefchecklist).

Let u hierbij vooral op de regelingen en afspraken rond ziekte (nacalculatie?) en ontslag (welke juridische kosten worden door belast)!

Stap 6: Waar moet u op letten bij uw verschillende payrolloffertes, c.q. aanbiedingen?

Allereerst kijkt u dus wat er in (1.) de payrollfactor van het desbetreffende payrollbedrijf zit (zie onderstaande opbouw payrollfactor). Daarna doorloopt u onze (2.) payrolltariefchecklist (let u dus hier vooral op de punten voor wat betreft de regelingen en afspraken rond ziekte (nacalculatie?, welke arbodienst en/of ziekteverzuimverzekering?), ontslag (welke juridische kosten worden door belast, eigen jurist ter beschikking?). En tenslotte maakt u diverse (3.) payrollberekeningen voor uw verschillende werknemers.

Opbouw payrollfactor

Hieronder ziet u hoe een payrollfactor in Nederland dient te zijn opgebouwd.

Brutoloon medewerker:

* Netto salaris medewerker;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premies, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Uniforme opslag kinderopvang (Aof), Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk), Werkgeversheffing ZVW = totaal circa 27%) en pensioen (minimaal 14,6%), evt. scholingsregeling;

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:

* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen, geboorteverlof (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo))(0,4%);
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:

* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en medewerkers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten (afhankelijk van uw CAO) en indirecte werkgeverskosten (o.a. boekhouder, accountant, arbodienst, verzekeringen en hard en software systemen (verzuim, salaris- en personeelsadministratie)) omtrent een medewerker, zonder de toeslag van een payrollbedrijf, voor u als werkgever in eigen dienst circa 50-60%.

Uw exacte payrollfactor (v.w.b. opslag) bij een payrollbedrijf is per aanbieder verschillend en afhankelijk van a.) de functie van de werknemer, b.) de geldende CAO, c.) het aantal gewerkte uren (het werk rond 1 payrollwerknemer is verhoudingsgewijs duurder dan bij 20) en d.) het ziekteverzuim onder uw werknemers over de afgelopen jaren binnen uw bedrijf.

Vraagt u daarnaast bij het payrollbedrijf wat uw payrollfactor is, als er e.) een koppeling v.w.b. de urenregistratie- en verwerking, met uw kassa of urenregistratiesysteem kan worden gemaakt. I.v.m. minder werkzaamheden en kans op minder fouten bij het payrollbedrijf hierdoor. Is een lagere payrollfactor en dus ook een lager payrolltarief bij het payrollbedrijf niet meer dan logisch.

Tenslotte, let u bij een payrollbedrijf ook goed op de mogelijke verschillende payrolltarieven door f.) het verschil in betalingstermijnen. Het payrollbedrijf financiert namelijk de salarissen van uw werknemers bij payroll voor en hoe sneller u dus betaalt (automatische incasso). Hoe lager de payrollfactor vaak zal zijn.

Stap 7: Schakel uw financieel adviseur of accountant bij uw keuze van een payrollbedrijf in

Zeker bij fulltime werknemers adviseren wij u om de overgang naar payroll met uw financieel adviseur of accountant te bespreken.

Zij kennen immers uw bedrijf, verzekeringen en personeelskosten vaak door en door. En weten hoe de volgende zaken bij u zijn geregeld of kosten: verzuimverzekering, rechtsbijstandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, arbodienst, kosten ziekte- en re-integratiebegeleiding, arbeidsdeskundigonderzoeken, werkplek aanpassingen, RIE, kosten loonadministratie, werkgeverslasten (eigen risicodragerschap), pensioenpremies, kosten uitzendbureaus, juridische bijstand bij arbeidsovereenkomsten opstellen of arbeidsconflicten, transitie- of ontslagvergoedingen, boetes UWV, arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.

Eigenlijk als u dit allemaal zo leest. Komt er in Nederland voor wat betreft werknemers/personeel eigenlijk heel wat op een werkgever/ondernemer af. Vandaar dat er accountants in Nederland zijn, die payroll juist aan hun klanten aanbevelen.

Zij weten namelijk dat de personeels- en salarisadministratie en risico’s omtrent ziekte en ontslag bij een payrollbedrijf voor hun klanten professioneel wordt geregeld. En zij zich bij payroll nog steeds en juist voor hun klant met hun expertise op gebied van cijfers (core business) binnen zijn/haar bedrijf kunnen blijven bezighouden.

Stap 8: U heeft uw keuze voor een payrollbedrijf gemaakt. Maar vraagt zich af waar u eventueel nog op moet letten?

Hieronder treft u enkele punten aan. Die u misschien al met het payrollbedrijf heeft besproken of geregeld. Maar voor u en uw werknemers in het vervolgtraject bij een payrollbedrijf wel van groot belang zijn:

1. Laat het payrollbedrijf een payroll voorlichtingssessie aan uw werknemers geven;
2. Laat het payrollbedrijf aan de hand van de laatste loonstroken van uw werknemers pro forma berekeningen maken. Hierdoor zien uw werknemers namelijk dat hun nettolonen bij het payrollbedrijf straks niet verschillen;
3. Laat het payrollbedrijf een aparte voorlichtingssessie of individuele afspraken met een pensioenadviseur voor uw werknemers regelen;
4. Geef duidelijk aan het payrollbedrijf door. Dat zij er voor moeten zorgen dat voor de eerste verloning alle administratieve zaken zijn geregeld. Een veel gehoorde klacht bij veel payrollbedrijven bij de (eerste) verloning is namelijk. “We kunnen uw werknemers niet verlonen, want we hebben het arbeidscontract, kopie ID, inschrijfsetje etc. nog niet terugontvangen”. Een payrollbedrijf moet u bij payroll ontzorgen en niet extra belasten!;
5. Waar kunnen u en uw werknemers straks bij het payrollbedrijf met vragen terecht? Werkt het payrollbedrijf met 1 aanspreekpunt voor alle vragen of hebben zij diverse personen en interne afdelingen hiervoor? Vraagt u daarnaast ook of uw contactpersoon fulltime of parttime werkt. Niets is namelijk zo vervelend om straks te horen dat hij/zij op die dag niet werkt!;
6. Hoe wilt u uw uren aanleveren? Online, email, telefonisch of per fax;
7. Werkt de koppeling met uw urenregistratiesysteem en het verloningssysteem van het payrollbedrijf na behoren? Laat het payrollbedrijf daarom i.v.m. mogelijke fouten altijd een test run/schaduw verloning voor de eerste verloning doen!;
8. Laat het payrollbedrijf u en uw werknemers een training of handleiding geven. Dit v.w.b. o.a. uren online doorgeven, managementrapportages, loonstroken, jaaropgaven, payrollcontracten en (boven) wettelijke vakantiedagenoverzichten inzien/downloaden;
9. Hoe wilt u uw werknemers laten verlonen? Wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks (op nacalculatie of o.b.v. daadwerkelijke gewerkte uren in de maand)?;
10. Hoe wilt u betalen? Automatische incasso of een betalingstermijn (let hierbij op een eventuele opslag/hogere payrollfactor!);
11. Informeer of het payrollbedrijf over een afgeschermde G-rekening beschikt? Dit zodat u hierop eventueel rechtstreeks, i.v.m. ketenaansprakelijkheid, een deel van uw factuur kunt storten (welke %)?;
12. Hoe wilt u uw factuur ontvangen? Digitaal en/of per post;
13. Hoe willen uw werknemers hun loonstroken ontvangen? Digitaal in een afgeschermde omgeving of per post/email;
14. Kan het payrollbedrijf u als DGA ook verlonen? Wat zijn de kosten hiervan? Is namelijk bij de meeste payrollbedrijven gratis;
15. Helpt het payrollbedrijf u ook gratis met functionerings- en/of beoordelingsgesprekken? Indien u dit wilt gaan doen en nog nooit heeft gedaan;
16. Helpt het payrollbedrijf u ook gratis met het regelen van een risico-inventaris en -evaluatie (RI&E)?;
17. Bij wie en waar binnen het payrollbedrijf melden uw werknemers zich ziek?
18. Welke arbodienst heeft het payrollbedrijf en welke arts doet de controles?
19. Welk arbodienstcontract en/of verzuimverzekeringspakket heeft het payrollbedrijf (standaard of uitgebreid)? Dit geeft aan hoe het payrollbedrijf op eventueel ziekteverzuim en ziekte- en/of re-integratiebegeleiding van uw werknemers is voorbereid;
20. Vraag het payrollbedrijf of zij een “Dienstverleningsvariant” (zie payrollvormen) heeft. Maakt u voor 1 of meerdere werknemers hiervan gebruik. Informeert u dan of alles v.w.b. stortingen op uw aansluitnummers door het payrollbedrijf ook daadwerkelijk is geregeld;
21. Maakt het payrollbedrijf het lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV 1:1 aan u over?;
22. Communiceert u tijdig met uw werknemers dat u van payroll binnen uw bedrijf gebruik wilt gaan maken en bij welk payrollbedrijf u dit wilt gaan doen. Dit zodat uw besluit niet voor verrassingen op de werkvloer gaat zorgen. En uw werknemers de tijd krijgen om zich in te lezen en voor te bereiden;
23. Tenslotte, maak al een afspraak met het payrollbedrijf voor een evaluatie na de eerste of tweede verloning. Zo kunt u het payrollbedrijf v.w.b. naleving van de bovenstaande punten controleren.

Heeft u echter twijfels bij enkele bovenstaande punten. Stelt u dan de verloning bij het payrollbedrijf met 1 of 2 periodes uit. Heeft u helemaal geen goed gevoel meer bij uw gekozen payrollbedrijf. Zoekt u dan a.u.b. een ander payrollbedrijf voor u en uw werknemers. Het gaat bij payroll per slot van rekening wel om uw bedrijf en werknemers!

Bij dit laatste besluit kunt u er ook nog steeds voor kiezen een gratis geheel vrijblijvende payrollofferte of payrolladviesgesprek bij ons aan te vragen!

Stap 9: Check de voorwaarden en afspraken voor wat betreft beëindiging of opzegging van uw payrollovereenkomst bij het payrollbedrijf

Aan ieder goed payroll huwelijk kan ook een einde komen. Meestal geldt hier een opzegtermijn van 2/3 periodes. Dit heeft alles te maken met het netjes terug leveren van de personeels- en salarisadministratie aan u. Zodat u ook de tijd heeft/krijgt om alles weer zelf netjes voor uw werknemers te kunnen regelen (aanmeldingen, arbeidscontracten etc.).

Stap 10: Ga iets doen, wat u al tijden had willen doen!

Want u zult als ondernemer en/of werkgever merken dat payroll bij een payrollbedrijf u meer vrije tijd zal opleveren!!

Vraag een vergelijkende payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrolltariefchecklist

Om te weten wat u koopt. Volgt hieronder een checklist die u voor het vergelijken van uw payrolltarieven kunt gebruiken:

• Tarief inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
• Tarief inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
•Tarief inclusief ziekte- of re-integratiebegeleiding (Wet
verbetering poortwachter (Wvp))?;
• Tarief bij verschillende ziektepercentages?;
• Tarief inclusief ziekte- en/of quarantainedagen?;
• Tarief inclusief coronatestkosten, vaccinatiekosten en re-integratie;
• Tarief inclusief alle juridische kosten bij ontslag?;
• Tarief inclusief kosten herplaatsingstraject bij ontslag?;
• Zitten ATV/ADV dagen in het payrolltarief of worden ze doorberekend?;
• Tarief inclusief alle feestdagen?;
• Tarief inclusief alle kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlofdagen?;
• Tarief inclusief hulp met maken RIE (Risico inventarisatie & evaluatie)?;
• Tarief inclusief geboorteverlofdagen?;
• Tarief inclusief seniorendagen?;
• Tarief voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
• Tarief en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
• Tarief en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
• Tarief toeslag- of overwerkuren?;
• Tarief bij koppeling met uw urenverwerkingssysteem?;
• Tarief bij verschillende betalingstermijnen (o.a. automatische incasso)?;
• Tarief reiskosten en onbelaste vergoedingen (1:1)?;
• Tarief voor “Dienstverleningsvariant”?
• Welke pensioenregeling (Bpf of adequaat) voor uw werknemers?;
• Nabestaande pensioenregeling?;
• Pensioenvoorlichting (gratis) door pensioenadviseur?;
• Regeling en percentages bij bijv. een NOW-regeling?;
• Lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of jeugd-LIV 1:1 terug overgemaakt?;
• Tarief verloning DGA (gratis?)?;
• Mogelijke aanvangskosten?;
• Inhoud secundaire arbeidsvoorwaardenpakket?;
• Tarief inclusief collectieve ongevallenverzekering?;
• Scholing (gratis?) voor uw werknemers?;

Kortom, zoals u ziet en leest, is het altijd zeer belangrijk om bij een payrolltarief in een payrollberekening goed erop te letten wat er wel en niet in uw payrollfactor/-tarief zit (zie bovenstaand payrolltariefchecklist).

Een payrolltarief in een payrollberekening bij een zogenaamd “goedkoop” payrollbedrijf van 1,5 voor vaste werknemers (liggen voor studenten rond de 1,50 en 1,75 voor oudere vaste werknemers), is zoals u nu weet dus niet realistisch! De directe en indirecte personeelskosten voor een werkgever/payrollbedrijf in Nederland zijn namelijk al hoger.

Voorkom dit soort verrassingen voor u en uw werknemers en vraag daarom nu snel een transparante all-in payrollofferte bij ons aan!

Vraag een vergelijkende payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll voordelen vergelijken met zelf doen

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payroll Vergelijken' met payroll uw personeels- en salarisadministratie in Nederland voor scherp payrolltarief doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw medewerkers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen! Bovendien bent u met payroll binnen uw bedrijf veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en voor uw bedrijf samenwerkt. Dit betekent dat u vergeleken met uitzenden en/of detacheren met payroll, soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw medewerkers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw medewerkers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Vraag een vergelijkende payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten met payroll zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u dus met payroll binnen uw bedrijf o.a. als voordeel. Uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen. U heeft daarnaast ook niets meer met de stijgende werkgeverslasten te maken. U heeft immers met payroll binnen uw bedrijf geen medewerkers meer juridisch in dienst! Kortom, met payroll heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf.

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen medewerkers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Vraag een vergelijkende payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons van 'Payroll Vergelijken' o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw medewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroll is en voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll bij ons aan!

Vraag een vergelijkende payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Over 'Payroll Vergelijken'

Wij van payroll vergelijken kunnen elke ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol payroll informatie voor u, uw bedrijf en medewerkers binnen 24 uur van ons!

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven in Nederland kunt u, als het om het aanbieden van de dienstverlening payroll in Nederland gaat, met ons van ‘Payroll Vergelijken’ vergelijken. Zij hebben echter wel allemaal hun eigen wijze van een payrolltarief berekenen. Maar samen wel enkele 10.000en payrollmedewerkers in Nederland in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll. FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll. Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland. Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll. Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services. Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag een vergelijkende payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier